صفحه/نتیجه

اصولنامۀ پاسپورت /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1330-06-15 | 1330|622|الف|K3273|رساله | بیشتر...

۳۱ شماره. ادخال اصولنامۀ پاسپورت را در جملۀ اصولنامه های دولت منظور و باجرای احکام آن امر و اراده می نمائیم. "ادخال اصولنامۀ پاسپورت را در جملۀ اصولنامه های دولت منظور و باجرای احکام آن امر و اراده می نمائیم."—از روی متن اصولنامه. بخش اول ویزه-- ...

اساس نامه ریاست مجادله ملاریا /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1336-12-10 | 1336|52|الف|RA541.A3|رساله | بیشتر...

تاریخ نشر(روز و ماه) در این نسخه اساسنامه مشخص نیست بنا تاریخ نشر از روی متن اساسنامه گرفته شده. شامل ۳ فصل بوده: فصل اول تاسیس – اسم – مرام – مرکز-- فصل دوم مدارک تقویه مالی موسسه-- فصل سوم معاملات حسابی. "باساس مصوبۀ تاریخی ۱۰ – ۱۲ – ۳۵ شورایعالی ر ...

رهنمای دواخانه ها: قواعد راجع به کنترول آن /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1317-12-01 | 1317|99|ر|R746.A34|رساله | بیشتر...

"تاریخ نشر روز در این اصولنامه مشخص نیست بنآ تاریخ نشر روز از طرف فهرست نویس تعین گردیده." acku_risalah_r746_a34_ray99_1317_dari.pdf ...

اصولنامۀ صکوکات وتکت های محصولی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1333-07-15 | 1333|66|الف|HJ1320.6|رساله | بیشتر...

۱۳ شماره. تاریخ نشر(روز و ماه) در این نسخه اصولنامه مشخص نیست بنا تاریخ نشر از روی متن اصولنامه گرفته شده. "ادخال اصولنامۀ صکوکات و تکت های محصولی را در جملۀ اصولنامه های موضوعۀ دولت منظور و باجرای احکام آن امر و اراده می نمائیم مورخۀ ۱۵ میزان ۱۳۱۸&q ...

اصولنامهٔ استخدام اتباع خارجه در افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1315-01-15 | 1315|625|الف|KNF2720|رساله | بیشتر...

۹ شماره. "ادخال و اجرای اصولنامهٔ هذا را در جملهٔ اصول نامه های دولت امر و اراده میفرمایم. مورخهٔ ۱۱ حوت ۱۳۱۴ مطابق ۷ ذی الحجة الحرام ۱۳۵۴"—از روی متن اصولنامه. acku_risalah_knf2720_alif625_1315_dari.pdf ...

اصولنامهٔ نوت های مروجه افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1327-01-21 | 1327|699|الف|HG230.7.A34|رساله | بیشتر...

۲۱ شماره. "ادخال اصولنامهٔ هذا را در جملهٔ اصولنامه های دولت امر و اجرای موادآن را اراده مینمائیم. ۴ عقرب ۱۳۱۴ مطابق ۲۹ رجب ۱۳۵۴."—از روی متن اصولنامه. شامل ۲ فصل بوده: فصل اول ترویج و اشاعهٔ نوت-- فصل دوم اجراآت وزارت مالیه. شامل ۳ ضمیمه میباشد ...

تعلیماتنامهٔ اعطای ‍پاسپورت به اتباع افغانی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1328-01-08 | 1328|78|ت|K3273|رساله | بیشتر...

۱۱ شماره. "مورخهٔ (۸) حمل ۱۳۲۸ مطابق (۲۸) جمادی الاول ۱۳۶۸"—از روی متن تعلیماتنامه. شامل ۱ ماده واحد. acku_risalah_k3273_tay78_1328_dari.pdf ...

اصولنامۀ ثبت تجارت /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1330-08-30 | 1330|62|الف|KNF914.31956|رساله | بیشتر...

۱۵ شماره. تاریخ نشر(روز) در این نسخه اصولنامه مشخص نیست بنا تاریخ روز از روی متن اصولنامه گرفته شده. "ادخال اصولنامۀ هذا را در جملۀ اصولنامه های دولت امر و اجرای مواد آن را اراده می نمائیم. مورخه ۳۰ جوزا ۱۳۲۱ مطابق ۵ جمادی الثانی ۱۳۶۱"—از روی مت ...

اصولنامهٔ نوت های مروجه افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1330-10-04 | 1330|699|الف|HG230.7.A34|رساله | بیشتر...

۲۱ شماره. تاریخ نشر(روز) در این نسخه اصولنامه مشخص نیست بنا تاریخ روز از روی متن اصولنامه گرفته شده. "ادخال اصولنامهٔ هذا را در جملهٔ اصولنامه های دولت امر و اجرای موادآن را اراده مینمائیم. ۴ عقرب ۱۳۱۴ مطابق ۲۹ رجب ۱۳۵۴."—از روی متن اصولنامه. شا ...

اصولنامه تثبیت دارائی مامورین ملکی و صاحب منصبان و منسوبین عسکری و تصدی های دولت و موسساتیکه در آن دولت بیش از پنجاه فیصد سهیم می باشد /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1341-08-20 | 1341|622|الف|DS357.5|رساله | بیشتر...

۱۶ شماره. تاریخ نشر(روز) در این نسخه اصولنامه مشخص نیست بنا تاریخ نشر روز از روی متن اصولنامه گرفته شده. "اصولنامهٔ هذا در جملهٔ سایر اصولنامه های موضوعهٔ دولت منظور است. مورخه یوم چهارشنبه ۲۰ برج سرطان ۱۳۴۱ شمسی مطابق ۹ ماده صفر المظفر ۱۳۸۲ قمری.&qu ...