قانون څارنوالی اختصاصی د افغانستان د گټو ساتونکی اداره (اگسا)

Statement of responsibility etc: 
وزارت عدلیه.
مشخصات نشر: 
کابل :
مشخصات ظاهری: 
۸ صفحه ؛ ۳۰ سانتی متر.
Chapter: 
۴
Article: 
۱۸
Date: 
Thursday, September 6, 1979
حالت انفاذ: 
نافذ
Notes: 
"مجلس وزراء تحت فیصله شماره «۱۸۰۷» در جلسه تاریخی ۴ر۶ر۱۳۵۸با ملاحظه ورقه عرض شماره «۱۹۴۰» مورخ ۲۹ر۵ر۱۳۵۸وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود:"-- از روی متن.
شامل ۴ فصل بوده : فصل اول : احکام عمومی، فصل دوم : تشکیلات، فصل سوم : وظایف و صلاحیت ها، فصل چهارم : احکام متفرقه.
موضوع: 
Prosecution -- Afghanistan
Prosecution--Decision making
Criminal investigation--Afghanistan
Criminology -- Afghanistan
Justice, Administration of -- Afghanistan
Justice, Administration of -- Afghanistan
Law--Afghanistan
ترجمه:
څارنوالی -- افغانستان
څارنوالی -- تصمیم گیری
تحقیقات جنایی -- افغانستان
جرم شناسی -- افغانستان
عدالت، اداره -- افغانستان
افغانستان -- سیاست و دولت
قانون -- افغانستان
زبان: 
دری
Language code: 
dar
نوع سند تقنینی: 
قانون.
تعداد کاپی: 
۱
نوع سند دیجیتلی: 
PDF.
شماره جریده رسمی: 
شماره ۱۱ : شماره مسلسل ۴۳۴ (۱۵ سنبله ۱۳۵۸).
منبع رده بندی: 
LCC.
Call number: 
1358|29|ق|K5425|رساله
منابع آنلاین: 
https://doi.org/10.29171/acku_risalah_k5425_qaaf29_1358_n434_dari_title2
Reminder of title: 
عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیر عدلیه !
Published/created: 
افغانستان. وزارت عدلیه،
Subscription Type: 
0
بارکد: 
3ACKU000936285