تعدیل و ایزاد برخی از مواد قانون تنظیم امور زمینداری

Statement of responsibility etc: 
وزارت عدلیه.
مشخصات نشر: 
کابل :
مشخصات ظاهری: 
۵ صفحه ؛ ۳۰ سانتی متر.
Article: 
۳
Date: 
Wednesday, October 17, 2018
حالت انفاذ: 
نافذ
تعدیل قانون: 
<a href="http://law.acku.edu.af/fa/article/detail/20036"> قانون اصلی این تعدیل و ایزاد تحت عنوان قانون تنظیم امور زمینداری، در شماره فوق العاده : شماره مسلسل ۱۲۵۴ (۲۶ حمل ۱۳۹۶) به نشر رسیده.</a>
Notes: 
"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادهٔ شصت و چهارم و با رعایت مادهٔ هفتاد و نهم قانون اساسی افغانستان، تعدیل وایزاد در برخی از مواد قانون تنظیم امور زمینداری منتشرهٔ جریدهٔ رسمی شماره (۱۲۵۴) سال ۱۳۹۶ را که به اساس مصوبهٔ شماره (۹) مؤرخ ۱۲/۶/۱۳۹۷ کابینهٔ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۳) ماده تصویب گردیده است، توشیح می دارم."—از روی متن فرمان.
موضوع: 
Land reform—Afghanistan
Land reform--Law and legislation -- Afghanistan
Land use--Planning
Land use--Government policy
ترجمه:
اصلاحات ارضی -- افغانستان.
اصلاحات ارضی - قانون و مقررات - افغانستان.
زمینداری -- پلان.
زمینداری -- سیاست دولت.
زبان: 
دری
Language code: 
dar
نوع سند تقنینی: 
قانون (تعدیل و ایزاد).
تعداد کاپی: 
۱
نوع سند دیجیتلی: 
PDF
شماره جریده رسمی: 
شماره فوق العاده : شماره مسلسل ۱۳۱۷ (۲۵ میزان ۱۳۹۷).
منبع رده بندی: 
LCC
Call number: 
1397|74|ت|HD1333.A3|رساله
منابع آنلاین: 
https://doi.org/10.29171/acku_risalah_hd1333_a3_tay74_1397_n1317_dari_title3
Reminder of title: 
مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۹) تاریخ ۱۲-۶-۱۳۹۷ : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۱۷) تاریخ ۱۴-۶-۱۳۹۷
Published/created: 
افغانستان. وزارت عدلیه،
Subscription Type: 
0
بارکد: 
3ACKU000943976