تعدیل قانون څارنوالی جمهوری افغانستان منتشره جریده رسمی شماره (۶۷۴) مورخ ۳۱/۶/۱۳۶۷

Statement of responsibility etc: 
وزارت عدلیه.
مشخصات نشر: 
کابل :
مشخصات ظاهری: 
۴ صفحه ؛ ۳۰ سانتی متر.
Article: 
۲
Date: 
Monday, March 6, 1989
حالت انفاذ: 
ملغی
تعدیل قانون: 
<a href="http://law.acku.edu.af/fa/article/detail/3051"> قانون اصلی این تعدیل تحت عنوان قانون څارنوالی جمهوری افغانستان، در شماره ۱۲: شماره مسلسل ۶۷۴ (۳۱ سنبله ۱۳۶۷) به نشر رسیده.</a>
Notes: 
۲ ماده در فرمان تقنینی این قانون به طور خلاصه ذکر شده و ۲ ماده به ادامه قانون به نشر رسیده.
موضوع: 
Prosecution -- Afghanistan
Prosecution--Decision making
Justice, Administration of -- Afghanistan
ترجمه:
څارنوالی -- افغانستان
څارنوالی -- تصمیم گیری
عدالت، اداره -- افغانستان
زبان: 
دری
Language code: 
dar
نوع سند تقنینی: 
قانون (تعدیل).
تعداد کاپی: 
۱
نوع سند دیجیتلی: 
PDF.
شماره جریده رسمی: 
شماره ۲۳ : شماره مسلسل ۶۸۶ (۱۵ حوت ۱۳۶۷).
منبع رده بندی: 
LCC.
Call number: 
1367|747|ت|K5425|رساله
منابع آنلاین: 
https://doi.org/10.29171/acku_risalah_k5425_tay747_1367_n686_dari_title3
Reminder of title: 
فرمان تقنینی شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره ۲۶ تاریخ ۲۸-۱۰-۱۳۶۷ : فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۴۰۵ تاریخ ۱۱/۱۱/۶۷
Published/created: 
افغانستان. وزارت عدلیه،
Subscription Type: 
0
بارکد: 
3ACKU000930262