تعدیل، ایزاد و لغو برخی از مواد قانون شاروالی ها

Statement of responsibility etc: 
وزارت عدلیه.
مشخصات نشر: 
کابل :
مشخصات ظاهری: 
۷ صفحه ؛ ۳۰ سانتی متر.
Article: 
۴
Date: 
Saturday, March 30, 2019
حالت انفاذ: 
نافذ
تعدیل قانون: 
۱--<a href="http://law.acku.edu.af/fa/article/detail/44711"> قانون اصلی این تعدیل، ایزاد و لغو تحت عنوان قانون شاروالی ها، در شماره فوق العاده : شماره مسلسل ۱۳۱۶ (۲۳ میزان ۱۳۹۷) به نشر رسیده.</a> ۲--<a href="http://law.acku.edu.af/fa/article/detail/48261"> تعدیل مجدد این قانون تحت عنوان ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺟﺰﺀ ٢٣ ﻣﺎﺩﮤ ﺳﻮﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺷﺎﺭﻭﺍﻟﯽ ﻫﺎ، در شماره مسلسل ۱۳۸۹ (۷ عقرب ۱۳۹۹) به نشر رسیده.</a>
Notes: 
"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادۀ شصت و چهارم و با رعایت مادۀ هفتاد و نهم قانون اساسی افغانستان، تعدیل، ایزاد و لغو برخی از مواد قانون شاروالی ها را که به اساس مصوبۀ شماره (۲۱) مؤرخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۷ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۴) ماده تصویب گردیده است، توشیح می دارم."—از روی متن فرمان.
۳ ماده در فرمان این قانون به طور خلاصه ذکر شده و ۴ ماده به ادامه قانون به نشر رسیده.
موضوع: 
Municipal government--Afghanistan
Law – Afghanistan
ترجمه:
شهرداری -- افغانستان.
قانون – افغانستان.
زبان: 
دری
Language code: 
dar
نوع سند تقنینی: 
قانون (تعدیل، ایزاد و لغو).
تعداد کاپی: 
۱
نوع سند دیجیتلی: 
PDF
شماره جریده رسمی: 
شماره فوق العاده : شماره مسلسل ۱۳۴۱ (۱۰ حمل ۱۳۹۸).
منبع رده بندی: 
LCC
Call number: 
1398|72|ت|JS7443.A2|رساله
منابع آنلاین: 
https://doi.org/10.29171/acku_risalah_js7443_a2_tay72_1398_n1341_dari_title2
Reminder of title: 
مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۱) تاریخ ۱۴-۱۲-۱۳۹۷ : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۵۵) تاریخ ۱۴-۱۲-۱۳۹۷
Published/created: 
افغانستان. وزارت عدلیه،
Subscription Type: 
0
بارکد: 
3ACKU000944503