قرار داد سارک برای همکاری در زمینه انرژی (برق)

Statement of responsibility etc: 
وزارت عدلیه.
مشخصات نشر: 
کابل :
مشخصات ظاهری: 
۹ صفحه ؛ ۳۰ سانتی متر.
Article: 
۲۰
Date: 
Saturday, March 10, 2018
حالت انفاذ: 
نافذ
Notes: 
۲ ماده در فرمان این موافقتنامه به طور خلاصه ذکر شده.
موضوع: 
Afghanistan--Foreign relations—Treaties.
Afghanistan -- Foreign relations -- Central Asia.
Electric power systems – Afghanistan.
Electric power distribution – Afghanistan.
ترجمه :
افغانستان --روابط خارجی-- معاهدات.
افغانستان – روابط خارجی – آسیای مرکزی.
سیستم برقی – افغانستان.
توزیع انرژی برقی – افغانستان.
زبان: 
دری
Language code: 
dar
نوع سند تقنینی: 
قرارداد.
تعداد کاپی: 
1
نوع سند دیجیتلی: 
PDF
شماره جریده رسمی: 
شماره فوق العاده : نمبر مسلسل ۱۲۸۸ (۱۹ حوت ۱۳۹۶)
منبع رده بندی: 
LCC
Call number: 
1396|42|ق|KZ236.3.A38|رساله
منابع آنلاین: 
https://doi.org/10.29171/acku_risalah_kz236_3_a38_qaaf42_1396_n1288_Dari_title1
Reminder of title: 
فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۱۷۹ تاریخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۵
Published/created: 
افغانستان. وزارت عدلیه، ۱۳۹۶
Subscription Type: 
0
بارکد: 
3ACKU000897636