توافقنامه بیست و یکمین کنفرانس اعضای پاریس کنوانسیون چارچوب ملل متحد در مورد تغییرات اقلیم

Statement of responsibility etc: 
وزارت عدلیه.
مشخصات نشر: 
کابل :
مشخصات ظاهری: 
۴۵ صفحه ؛ ۳۰ سانتی متر.
Article: 
۲۹
Date: 
Saturday, March 10, 2018
حالت انفاذ: 
نافذ
Notes: 
۲ ماده در فرمان این موافقتنامه به طور خلاصه ذکر شده.
موضوع: 
Climatic changes--Law and legislation.
Climate change mitigation--International cooperation.
ترجمه :
تغییرات اقلیمی – قانون و مقررات.
کاهش تغییرات اقلیمی – همکاری های بین المللی.
زبان: 
دری
Language code: 
dar
نوع سند تقنینی: 
توافقنامه.
تعداد کاپی: 
1
نوع سند دیجیتلی: 
PDF
شماره جریده رسمی: 
شماره فوق العاده : نمبر مسلسل ۱۲۸۸ (۱۹ حوت ۱۳۹۶)
منبع رده بندی: 
LCC
Call number: 
1396|92|ت|K3585.5|رساله
منابع آنلاین: 
https://doi.org/10.29171/acku_risalah_k3585_5_tay92_1396_n1288_Dari_title1
Reminder of title: 
فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۲۰۸ تاریخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۵
Published/created: 
افغانستان. وزارت عدلیه، ۱۳۹۶
Subscription Type: 
0
بارکد: 
3ACKU000897677