اساسنامۀ آژانس بین المللی انرژی قابل تجدید (ایرینا)

Statement of responsibility etc: 
وزارت عدلیه.
مشخصات نشر: 
کابل :
مشخصات ظاهری: 
۱۷ صفحه ؛ ۳۰ سانتی متر.
Article: 
۲۰
Date: 
Monday, January 5, 2015
حالت انفاذ: 
نافذ
Notes: 
"به تأسی از حکم فقرۀ (۱۶) مادۀ (۶۴) قانون اساسی افغانستان، الحاق افغانستان اساسنامۀ آژانس بین المللی انرژی قابل تجدید (ایرینا) را که براساس مصوبات شماره (۷۷) مؤرخ ۲۷/۸/۱۳۹۱ ولسی جرگه و شماره (۷۴) مؤرخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۱ مشرانو جرگه شورای ملی بداخل یک مقدمه، (۲۰) ماده تصدیق گردیده است، توشیح می دارم."—از روی متن فرمان.
۲ ماده در فرمان این قانون به طور خلاصه ذکر شده و ۲۰ ماده به ادامه قانون به نشر رسیده.
موضوع: 
Afghanistan -- Foreign relations -- Treaties
Treaties -- Accession
Electric power systems – Afghanistan
Electric power production – Afghanistan
ترجمه:
افغانستان -- روابط خارجی -- تعهدات.
تعهدات -- الحاق.
سیستم انرژی برق - افغانستان.
تولید انرژی برق – افغانستان.
زبان: 
دری
Language code: 
dar
نوع سند تقنینی: 
اساسنامه.
تعداد کاپی: 
۱
نوع سند دیجیتلی: 
PDF
شماره جریده رسمی: 
شماره مسلسل ۱۱۵۷ (۱۵ جدی ۱۳۹۳).
منبع رده بندی: 
LCC
Call number: 
1395|52|الف|KZ236.3.A38|رساله
منابع آنلاین: 
https://doi.org/10.29171/acku_risalah_kz236_3_a38_alif52_1395_n1157_dari_title2
Reminder of title: 
فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۱۱) تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۱
Published/created: 
افغانستان. وزارت عدلیه،
Subscription Type: 
0
بارکد: 
3ACKU000943018