اساسنامه مؤسسه خدمات انجنیری و مشورتی آب و برق

Statement of responsibility etc: 
وزارت عدلیه.
مشخصات نشر: 
کابل :
مشخصات ظاهری: 
۹ صفحه ؛ ۳۰ سانتی متر.
Article: 
۲۶
Date: 
Monday, December 6, 1976
حالت انفاذ: 
نافذ
Notes: 
اساسنامه موسسه خدمات انجنیری و مشورتی آب و برق تاسیس و مرام : سرمایه : تشکیلات ووظایف : هئیت عامل.
موضوع: 
Water resources development -- Afghanistan
Energy development -- Afghanistan
Energy development -- Environmental aspects -- Afghanistan
Energy development -- Law and legislation -- Afghanistan
Water banking -- Afghanistan
Water balance (Hydrology) -- Afghanistan
Water security -- Afghanistan
ترجمه :
رشد منابع آب -- افغانستان
رشد انرژی -- افغانستان
رشد انرژی -- جنبه های زیست محیطی -- افغانستان
رشد انرژی -- قانون و قوانینگداری -- افغانستان
ذخیره ای آب -- افغانستان
توازن آب (هیدرولوژی) -- افغانستان
امنیت آب -- افغانستان
زبان: 
دری
Language code: 
dar
نوع سند تقنینی: 
اساسنامه.
تعداد کاپی: 
۱
نوع سند دیجیتلی: 
PDF.
شماره جریده رسمی: 
شماره ۱۷ : شماره مسلسل ۳۵۱ (۱۵ قوس ۱۳۵۵ هـ ش).
منبع رده بندی: 
LCC.
Call number: 
1355|52|ا|HD1694|رساله
منابع آنلاین: 
https://doi.org/10.29171/acku_risalah_hd1694_alif52_1355_n351_dari_title1
Reminder of title: 
فرمان شماره (۱۲۴۷) مورخ سوم قوس ۱۳۵۵ صدارت عظمی
Published/created: 
افغانستان. وزارت عدلیه،
Subscription Type: 
0
بارکد: 
3ACKU000892165