صفحه/نتیجه

توصیۀ مقام امارت در بارۀ عدم ارتکاب اعمال نا پسند و غیر شرعی در تحریک : د عالیقدر امیرالمؤمنین توصیی، پیغامونه، فرمانونه او حکمونه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1378-06-25 | 1420|97|ت|KNF3800|رساله | بیشتر...

"هرگاه در این تحریک مقدس به خاطر قومیت، قرابت و شناخت اشخاص فاسد را داخل نموده اید یا سلاح را پنهان نموده اید و یا طور دیگر سرقت نموده اید و یا حقوق مسلمانان را تلف نموده باشید و یا به همراه شان ظلم نموده باشید و یا زنا، لواطت و بی نمازی مینمائید و ی ...

توصیه و پیغام مقام امارت اسلامی افغانستان در بارۀ خارج نمودن برهنه رویان صفوف تحریک تاریخ ۱۱/۳/۱۳۷۴ : د عالیقدر امیرالمؤمنین توصیی، پیغامونه، فرمانونه او حکمونه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1378-06-25 | 1420|99|ت|KNF2720|رساله | بیشتر...

"خداوند متحال (ج) عافیت نصیب تان کند، در هر وخت دعا گوی شما میباشم. زندگی فی سبیل الله نصیب تان باشد. الله تعالی در تمام کار ها ناصر و مدد گار شما باشد"-- از روی متن. acku_risalah_knf2720_tay99_1420_n788_dari_title6.pdf ...

توصیه و پیغام مقام امارت اسلامی افغانستان در بارۀ مراعات نه کردن هیچکس در مقابل برپا نمودن احکام و حدود الله (ج) : د عالیقدر امیرالمؤمنین توصیی، پیغامونه، فرمانونه او حکمونه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1378-06-25 | 1420|96|ت|K2100|رساله | بیشتر...

"ما و شما بمنظور خدمت و حفاظت دین الله (ج) قیام نموده ایم و برخاسته ایم تا برزمین خدا (ج) دین خدا (ج) را قایم و دایم نمائم. به همین اساس و بخاطر فراغت از ذمۀ خویش برای شما مینگارم"-- از روی متن. acku_risalah_k2100_tay96_1420_n788_dari_title9.pdf ...

توصیه و پیغام امارت اسلامی افغانستان در بارۀ قوم پرستی نه نمودن : د عالیقدر امیرالمؤمنین توصیی، پیغامونه، فرمانونه او حکمونه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1378-06-25 | 1420|96|ت|KNF3738|رساله | بیشتر...

"ما به خاطر خدا (ج) برای شما توصیه مینمائیم"-- از روی متن. acku_risalah_knf3738_tay96_1420_n788_dari_title10.pdf ...

توصیۀ امیر المؤمنین حفظه الله دربارۀ توجه کامل از جانب مسؤلین در کار های مسلمانان و امور الله (ج) : د عالیقدر امیرالمؤمنین توصیی، پیغامونه، فرمانونه او حکمونه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1378-06-25 | 1420|99|د|KNF2720|رساله | بیشتر...

"اینکه تا حال ما و شما به مقابل آنها می جنگیدیم و به هزار ها قربانی دادیم اشخاص مذکور هم مجاهدین بودند مگر چون در ابتلای خداوند متعال (ج) ناکام گردیدند بالای ایشان خداوند متعال (ج) جهاد را روا گردانید"-- از روی متن. acku_risalah_knf2720_daal99_1 ...

پیغام امیر المؤمنین در بارۀ نماز : د عالیقدر امیرالمؤمنین توصیی، پیغامونه، فرمانونه او حکمونه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1378-06-25 | 1420|82|پ|BL632|رساله | بیشتر...

"مسرورم که به هموطنان گرامی و مجاهد خویش، در مورد اینطور یک فریضۀ مهم امر مینمایم که دربین کافر و مسلمان فرق کننده بوده و این طور فریضه است که نبی علیه الصلوة والسلام در مورد آن به امت هوشدار میدهد که (اصلاة عماد الدین من اقامها فقد اقام الدین و من ه ...